20 January 2019
Nawigacja
Produkty PZU Życie
Produkty PZU
Produkty PZU Życie
Wy?sze kary za brak OC
Wy?sze kary za brak OCKierowcy, którzy spowodowali wypadek nieubezpieczonym samochodem, maj? do zwrotu ponad 200 milionów z?otych odszkodowa? wyp?aconych osobom poszkodowanym w wypadkach. Takich spraw przybywa - wynika z danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który podaje, ?e o?miu kierowców winnych jest po ponad pó?tora miliona z?otych. Tymczasem od stycznia wzros?y kary za brak komunikacyjnego OC.

Kierowcy, którzy nie op?ac? komunikacyjnego OC w 2018 roku musz? liczy? si? z wy?szymi karami za brak ubezpieczenia. Nowe stawki obowi?zuj? od 1 stycznia i s? konsekwencj? podwy?szenia p?acy minimalnej, z któr? powi?zane s? sankcje za brak komunikacyjnego OC. Od stycznia 2018 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 2,1 tys. z?otych brutto. Przepisy okre?laj?, ?e kierowcy przy?apani na je?dzie bez OC, b?d? musieli zap?aci? dwukrotno?? minimalnego wynagrodzenia. Od stycznia kara wynosi wi?c 4,2 tys. z?otych, o 200 z?otych wi?cej ni? w poprzednim roku.

Kary za brak polisy OC w 2018 roku

Taka kara b?dzie dotyczy?a kierowców samochodów osobowych, którzy bez OC je?d?? co najmniej dwa tygodnie. Je?li nie b?d? mieli polisy góra trzy dni, zap?ac? 840 z?otych kary, a je?li po?lizg w op?acie OC b?dzie krótszy ni? 14 dni, kara wyniesie 2,1 tys. z?otych. Inne stawki b?d? dotyczy?y motocyklistów i kierowców samochodów ci??arowych, ci?gników i autobusów. Dla tych pierwszych podstawowa kara (za brak OC powy?ej dwóch tygodni) od stycznia wyniesie 700 z?otych, dla pozosta?ych - a? 6,3 tys. z?otych.Statystyka wezwa? do zap?aty

Tymczasem Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny poinformowa?, ?e do ko?ca listopada wystawi? ponad 76,1 tys. wezwa? do zap?aty kary za brak komunikacyjnego OC. To o ponad 25 proc. wi?cej ni? w analogicznym okresie ubieg?ego roku.
- Zdecydowan? wi?kszo?? przypadków braku tej polisy UFG wykrywa automatycznie, czyli bez udzia?u w?a?ciciela pojazdu, tylko na podstawie informacji w ogólnopolskiej bazie polis komunikacyjnych - mówi Joanna Pasturczak, dyrektor Biura Windykacji Op?at w Funduszu.

Droga jazda bez OC

Z danych UFG wynika jeszcze, ?e przybywa kierowców, którzy spowodowali wypadek nieubezpieczonym samochodem i musz? zwróci? odszkodowania wyp?acone osobom w nim poszkodowanym. Blisko 400 osób ma do zwrotu ?rednio po ponad 200 tys. z?otych, a o?miu kierowców ma do zap?acenia po ponad 1,5 mln z?otych. Najwi?cej jednak przybywa kierowców, którzy musz? zwróci? ponad 100 tys. z?otych. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny policzy?, ?e na koniec pierwszej po?owy ubieg?ego roku liczba takich spraw wzros?a (rok do roku) o ponad 20 proc. W sumie na koniec czerwca 2017 roku UFG prowadzi? 16,2 tys. spraw o zwrot wyp?aconych odszkodowa?. Opiewaj? one na kwot? 224 mln z?otych. Fundusz szacuje, ?e po polskich drogach mo?e je?dzi? ok. 80-90 tys. nieubezpieczonych pojazdów, czyli ok. 0,4-0,5 proc. wszystkich bior?cych udzia? w ruchu. W sumie w 2016 roku wypadki spowodowane przez nieubezpieczonych i nieznanych
sprawców kosztowa?y ponad 155 mln z?otych.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Wygenerowano w sekund: 0.00 186,266 unikalne wizyty